Odbornost, respekt, empatie...

Zákroky a operace

Naše nejmodernější technika zajišťuje rychlý a bezstarostný průběh operačních výkonů

Našim pacientkám nabízíme nejmodernější technologie v oblasti operačních výkonů, řadu zákroků tak mohou absolvovat během jednoho dne.

Klinika GYNET jako první pracoviště v České republice pořídila unikátní endoresekční operační systém HEOS, který umožňuje hysteroresektoskopické operace v děloze v ambulantním režimu i při rozsáhlejších nálezech jako jsou submukózní myomy, polypy, nitroděložní synechie - srůsty (Ashermannův syndrom) a děložní septa.

Na klinice není výjimkou ani perfektně vyškolený personál s mnohaletou praxí, díky kterému odchází pacientka domů už v den zákroku.

 

Operační výkony, které provádíme v režimu jednodenní chirurgie:

 • Ambulantní hysteroskopie - office procedure
 • Hysteroskopie diagnostická
 • Hysteroskopie operační
 • HEOS endoresekce
 • Konizace čípku děložního (LLETZ) - i bez anestezie
 • Kyretáž dutiny děložní
 • Instrumentální revize po samovolném potratu
 • Umělé přerušení těhotenství
 • Závěsné operace při samovolném úniku moči - TOT
 • Labioplastika
 • Perineoplastika
 • Ablace kondylomat
 • Extirpace Bartholiniho žlázy
 • Punkce ovariálních cyst