Badanie przesiewowe w I trymestrze - Gynet
Menu

Badanie przesiewowe w I trymestrze

Pierwsze z badań, który może wykryć wrodzone wady rozwojowe u płodu na wczesnym etapie ciąży.

Badania przesiewowe pierwszego trymestru w kierunku wad genetycznych płodu są wykonywane od 11. do 14. tygodnia ciąży.
Dzięki niemu możemy zidentyfikować wszelkie wady płodu na podłożu chromosomalnym, ale także niektóre inne wrodzone wady rozwojowe. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu i pobraniu krwi wyniki poznasz w ciągu jednego dnia (lub kilku dni).
Badania przesiewowe w pierwszym trymestrze, które mogą być wykonywane już w 3. miesiącu (10. tygodniu) ciąży, są nową i łagodną metodą zastępującą tzw. triple test, w którym często istnieje ryzyko uzyskania fałszywie dodatniego wyniku ewentualnej wady genetycznej płodu i zbędnego wskazania do amniopunkcji (pobrania płynu owodniowego). Znane jest również jako badanie NT screening i koncentruje się głównie na wykrywaniu zespołu Downa i innych wad wrodzonych, takich jak zespół Edwardsa i zespół Pataua.
W Republice Czeskiej jest ono przeprowadzane tylko przez akredytowane i wyspecjalizowane ośrodki.

Jak wykonuje się badanie przesiewowe pierwszego trymestru?
Screening pierwszego trymestru to w rzeczywistości połączenie badań krwi matki i szczegółowego badania ultrasonograficznego płodu, które są oceniane przez specjalny program komputerowy. Jednocześnie program ten może obliczyć ryzyko dla kobiety ciężarnej i płodu, biorąc pod uwagę trzy główne czynniki – wiek przyszłej matki, wyniki jej badań krwi i badania ultrasonograficznego płodu w 12. i 14. tygodniu ciąży. W ten sposób można wykluczyć do 90% poważnych wad wrodzonych i rozwojowych.

Korzyści z badania przesiewowego
Ponieważ zabieg może być bezpiecznie przeprowadzony na wczesnym etapie ciąży, jeśli zidentyfikowane zostaną poważne wady płodu, kobieta ma jeszcze czas, aby dokonać wczesnej aborcji, o ile tak zdecyduje. W przeciwieństwie do testu triple test, ta nowa metoda ma do 95% niezawodności i istnieje mniejsze ryzyko fałszywie dodatniego wyniku.
Kolejną zaletą jest szybkie uzyskanie wyników.
Metoda ta jest nieinwazyjna, bezpieczna, kompleksowa i wiarygodna, a także znacznie ogranicza liczbę wykonywanych badań inwazyjnych – pobranie płynu owodniowego.

Nahoru