Badanie przesiewowe w II trymestrze ciąży - Gynet
Menu

Badanie przesiewowe w II trymestrze ciąży

Szczegółowe badanie budowy ciała płodu, odchyleń w lokalizacji rozwoju narządów wewnętrznych.

Przeprowadza się je od 19. do 22. tygodnia ciąży i jest najważniejszym badaniem ultrasonograficznym, które pozwala wykryć wrodzone wady narządów płodu. To również uzupełnienie testu z I trymestru, który ma największą szansę wykrycia zespołu Downa przy najmniejszym odsetku wyników tzw. fałszywie dodatnich – 94%.

Dzięki badaniom przesiewowym w drugim trymestrze można szczegółowo zbadać budowę ciała płodu oraz nieprawidłowości w położeniu, wielkości i kształcie większości narządów wewnętrznych. Ujawnia ono nieprawidłowości oraz stan czynności serca i nerek płodu. Oceni rozmiar różnych części płodu, aby zweryfikować jego prawidłowy rozwój i wzrost. Badanie określa również ilość płynu owodniowego oraz stan i umiejscowienie łożyska.

Nahoru