Kardiotokograf (KTG) - Gynet
Menu

Kardiotokograf (KTG)

KTG lub kardiotokografia jest badaniem przeznaczonym dla przyszłych matek na późniejszych etapach ciąży. To regularne badanie, któremu poddawana jest kobieta w ciąży od około 32. tygodnia ciąży. Początkowo wykonuje się je z częstotliwością dwutygodniową, a następnie pod koniec ciąży co tydzień. Jeśli ciąża jest przenoszona, zwykle KTG wykonuje się co drugi lub trzeci dzień.

Jak przebiega KTG

KTG (ang. CTG) to skrót od urządzenia pomiarowego kardiotokograf (C – cardio = aktywność serca, T – toko = aktywność macicy, G – graph = zapis czujnika). Urządzenie jednocześnie monitoruje tętno płodu w macicy, aktywność ścian macicy i ruchy płodu.

Badanie jest nieinwazyjne i nie powoduje zwiększonego dyskomfortu u kobiet w ciąży. Położysz się wygodnie na leżance lub na krześle w pozycji odpowiedniej dla zaawansowania ciąży, a my umieścimy na brzuchu dwie sondy, które zostaną przymocowane za pomocą gumowego pasa. Jedna sonda wyczuwa bicie serca dziecka, a druga napięcie ściany macicy. Informacje te są wyświetlane na wyświetlaczu, a urządzenie jednocześnie drukuje je na długim pasku papieru.

Współpraca dziecka jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia badania KTG. Dziecko musi być obudzone i poruszać się. Jeśli śpi lub zaśnie podczas badania, może to wpłynąć na wiarygodność wyników.

Dlaczego KTG jest potrzebne

Oprócz schorzeń macicy KTG pozwala na wczesne rozpoznanie wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu. Za pomocą KTG możemy monitorować tętno dziecka i jego zmiany w odpowiedzi na aktywność mięśni macicy. Jeśli skurcze mięśni dla dziecka były zbyt silne lub trwały zbyt długo, może wystąpić stres związany z niedoborem tlenu (hipoksja). Dzięki KTG mamy informacje o tym, jak dziecko radzi sobie w łonie matki jeszcze przed narodzinami i w razie wykrycia problemów możemy podjąć odpowiednie działania z odpowiednim zapasem czasu.

Nahoru