Menu

Ultrazvuk

Prohlídka ultrazvukem je jedním z nejdůležitějších vyšetření v průběhu těhotenství.

Ultrazvuk je neškodným, neinvazivním vyšetřením přes břišní stěnu. Zjišťuje strukturu plodu, vyhodnocuje jeho růst, měří množství plodové vody, kontroluje děložní hrdlo, funkci a uložení placenty.

Tímto vyšetřením projde žena několikrát (minimálně třikrát) a to hned na začátku, čímž se těhotenství ověří (již v 6. týdnu těhotenství lze monitorovat tlukot srdce), zjistí se poloha oplodněného vajíčka v děloze a jeho životaschopnost.

Mezi 12. a 14 měsícem těhotenství (konec prvního trimestru) se provádí další ultrazvuk, kde lze přesně určit přesné stáří plodu a upravit tak termín porodu, zároveň se vykoná screening nejčastějších vývojových vad.

V 18. až 22. týdnu projde žena dalším důležitým ultrazvukem.

Poslední vyšetření je ve třetím trimestru (30. – 32. týden těhotenství). Kontroluje se růst plodu, placenta a množství plodové vody.

Pokud nenastanou komplikace, nejsou další vyšetření ultrazvukem nutná. V některých situacích se však ultrazvuk provádí pravidelně až do porodu.

Nahoru