Menu

Zákroky a operace

Našim pacientkám nabízíme nejmodernější technologie v oblasti operačních výkonů, řadu zákroků tak mohou absolvovat během jednoho dne.

Klinika GYNET jako první pracoviště v České republice pořídila unikátní endoresekční operační systém HEOS, který umožňuje hysteroresektoskopické operace v děloze v ambulantním režimu i při rozsáhlejších nálezech jako jsou submukózní myomy, polypy, nitroděložní synechie – srůsty (Ashermannův syndrom) a děložní septa.

Na klinice není výjimkou ani perfektně vyškolený personál s mnohaletou praxí, díky kterému odchází pacientka domů už v den zákroku.

Operační výkony, které provádíme v režimu jednodenní chirurgie:

Nahoru